Vypočuj si aj druhú stranu !

telom i dušou bukovčan

Ak neviete ako a kam chcem smerovať našu obec, a čo preto plánujem spraviť, teraz a tu Vám tieto informácie prinášam !

Zobraziť

Mojim poslaním je poskytovať kvalitné vedenie, ale aj určovať spolu so zastupiteľským zborom priority a ciele pre obec a jej okolie.

Miloš Herceg

V stručnosti na úvod

Vitajte na mojej osobnej politickej webstránke !

Úlohou starostu obce ako výkonného orgánu samosprávy je podporovať ekonomický rozvoj, sociálny rozvoj a zlepšovanie životného prostredia. Starosta má aj rôzne ďalšie povinnosti v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu, vrátane zodpovednosti za obec a jej fungovanie. Za mňa hovoria aj zrealizované projekty a množstvo aktivít, ktoré som aj vďaka vám, občanom našej krásnej obce mohol dosiahnúť.

Ponúkam reálne príležitosti

Dôvody mojej kandidatúry

Príhovor k občanom

Prečo kandidujem
Keď som sa v roku 2010 rozhodol kandidovať za starostu obce Buková, mal som konkrétne ciele, veľa nápadov a aj...

Volebný program

Čo pripravujem
Chcem pokračovať v aktivitách, ktoré sú správne naštartované a spojiť obec v prospech pre dobré veci...

Podpora

Čo očakávam
Voľby a predovšetkým ich výsledky sú predmetom záujmu celej spoločnosti, alebo aspoň ...
Moja cesta

Životopis

ROZVOJ OBCE A SLUŽBY PRE OBČANOV V SKRATKE

Ako vidím budúcnosť obce...

Infraštruktúra

Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja každej obce, i obce Buková, Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu podnikateľských subjektov a ich prosperitu, ale tiež je dôležitá pre občanov…

Bývanie

Na Slovensku je pomerne štedrá ponuka zo strany štátu, jednak rezortu dopravy, jednak aj štátneho fondu rozvoja bývanie vo vzťahu k výstavbe nájomných bytov, ktorú by bolo “hriechom” nevyužiť v nachádzajúcom volebnom období…

Šport a zábava

Dostatočné športové a kultúrne vyžitie je vec, v ktorej sa mesto a dedina líšia. Nechcem zrovnávať ale život v oblasti kultúry a športu si určujú v dedinách obyvatelia, nadšenci a tu je potrebná predovšetkým silná podpora vedenia obce…

Environment

Zmeny v oblasti odpadov na dobrovoľnej, ale aj povinnej úrovni pre obce sa dynamicky menia. Odpady sú neuveriteľne komplikovaná agenda každej obce. Či sa jedná o odpad stavebný, separovaný, komunálny, alebo…

Bezpečnosť

V každodennom živote sa môžeme vo svojom bydlisku stretnúť s bezpečnosťou, ktorá sa prejavuje v ochrane svojho majetku, bezpečnosťou dopravy, parkovania, ekológiou, či inými výzvami, ktoré v novodobej histórii priniesla…

Sociálna oblasť

Volunteering may have positive benefits for the volunteer as well as for the person or community served. It is also intended to make contacts for employment. Many volunteers are specifically trained in the areas they work in, such as medicine or education.

Infraštruktúra
Bývanie
Šport a zábava
Environment
Bezpečnosť
Sociálna oblasť
Aktuality

Najnovšie informácie

Ako správne voliť
Ako správne voliť

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Volič môže voliť len v obci svojho…

RSS