Investičné akcie
Počas môjho pôsobenia v úrade sa podarilo cieľavedomým úsilím a zapojením všetkých možných i "nemožných" síl dosiahnuť viditeľný progres v oblasti investícií. Len pre pripomenutie niektoré najdôležitejšie...