Bývanie

Podľa 84 percent starostov na Slovensku je potrebné podporovať nájomné bývanie. Dobrým signálom je aj to, že 37 percent starostov považuje za dôležité nielen podporovať výstavbu, ale majú záujem ísť do podpory výstavby bytov na Slovensku. Na Slovensku je pomerne štedrá ponuka zo strany štátu, jednak rezortu dopravy, jednak aj štátneho fondu rozvoja bývanie vo vzťahu k výstavbe nájomných bytov. Ide v skutku o veľmi lacné peniaze, ktoré by mohli obci pomôcť. Zvyšovanie počtu bytov úmerne zvyšuje aj počet obyvateľov a obec rastie aj ekonomicky, pretože na každého občana s trvalým pobytom sú viazané aj príjmy v rámci výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Tento trend plánujem podporiť aj v našej obci.

Do ďalšieho volebného obdobia plánujem:

  • vybudovanie nájomných bytov v školskom areáli,
  • pokračovať v rekonštrukcii verejných budov – kultúrneho domu a školy

Pridať komentár