Environment

S rokom 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch. Uplynulo 18 mesiacov, zákon bol 3x novelizovaný a ďalšia Novela je v príprave. Zmeny v oblasti odpadov na dobrovoľnej, ale aj povinnej úrovni pre obce sa dynamicky menia. Odpady sú neuveriteľne komplikovaná agenda každej obce. Či sa jedná o odpad stavebný, separovaný, komunálny, alebo biologický rovnaká časť zodpovednosti za životné prostredie je rozložená na vedenie obce (legislatívne a technické riešenia) a obyvateľov (prístup k likvidácii odpadov). Od roku 2010 urazila obec v environmentálnej oblasti kus cesty, ale stále je čo vylepšovať.

Tu by plánujem do ďalšieho volebného obdobia:

  • zakúpenie technologického vybavenia do zberného dvora,
  • skrášlenie centra obce, výsadba zelene

Pridať komentár