Infraštruktúra

Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja každej obce, i obce Buková, Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu podnikateľských subjektov a ich prosperitu, Rovnako dôležitý význam má aj z pohľadu obyvateľov, nakoľko determinuje vo významnej miere kvalitu ich života. Dopravné siete, ich orientácia, technická úroveň a hustota sú podmienky, ktoré sprostredkúvajú vzájomné vzťahy obce so susednými obcami, ale tým i s celým regiónom Malé Karpaty. Sú tak aj predpokladom optimálneho teritoriálneho rozdelenia ekonomickej aktivity.

V tejto oblasti, ktorá je z dlhodobého hľadiska v okrajových regiónoch dosť zanedbávaná nemá obec možnosť realizovať veľké rekonštrukcie a výstavbu novej infraštruktúry no môže aktívne zveľaďovať existujúcu cestnú infraštruktúru.

V tejto oblasti plánujem do ďalšieho volebného obdobia:

  • pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií,
  • vybudovať nový chodník po časť obce Závršie,
  • pokračovať v budovaní parkovacích miest pri cintoríne,
  • budovať cyklotrasy a realizovať značenie existujúcich cyklotrás.

Pridať komentár