Volebný program

Miloš Herceg kandidát na starostu obce Buková – mojím heslom je

“Vypočuj si aj druhú stranu”

MOJÍM TÍMOM OSTÁVA KAŽDÝ OBČAN V NAŠEJ DEDINE A KAŽDÝ KONŠTRUKTÍVNE A VECNE ZMÝŠĽAJÚCI POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA AKO TO BOLO AJ DOTERAZ.

“Nechcem rozpisovať nereálne ciele, chcem zapojiť do života v obci všetkých občanov ale predovšetkým mládež, lebo oni sú naša budúcnosť, ale aj seniorov, od ktorých sa máme stále čo učiť. Chcem vylepšovať a pokračovať v aktivitách, ktoré sú správne naštartované a spojiť obec v prospech pre dobré veci. Verím a viem, že obec Buková je a bude miesto, kde sme a budeme radi žiť.”

 

Investičné akcie

 • postupne pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií,
 • vybudovanie nového chodníka až po kameňolom,
 • vybudovanie nájomných bytov v školskom areáli,
 • skrášlenie centra obce, výsadba zelene,
 • pokračovať v dobudovaní parkovacích miest pri cintoríne.
 • pokračovať v rekonštrukcii verejných budov – kultúrneho domu, školy,
 • rozšíriť kamerový systém aj na viaceré časti obce, a tým obec chrániť pred vandalmi,
 • zakúpenie technologického vybavenia do zberného dvora,
 • budovanie a značenie cyklotrás.

 

Športové aktivity

 • udržiavanie športového areálu pre potreby všetkých športovcov,
 • udržiavanie centra voľného času pre potreby všetkých športovcov,
 • podporovať prostredníctvom dotácií všetky športové kluby v našej obci.
 • podporovať všetky športové kluby pri športových súťažiach a turnajoch v obci.

 

Sociálna oblasť

 • spolupracovať s inštitúciami,
 • pomáhať a poradiť občanom v ťažkých životných situáciách,
 • pokračovať v združovaní seniorov a podporovať klub dôchodcov,
 • motivovať k súdržnosti, dobrovoľníckym aktivitám.

Bude mi cťou a odmenou za moje snaženie, ak sa rozhodnete prejaviť mi vo voľbách do miestnej samosprávy svoju dôveru cez Váš hlas a umožníte mi dokončiť tie práce, ktoré som začal i tie, ktoré sú pre mňa ďalšou výzvou.

Miloš Herceg

2 komentáre (ov)

 • Posted 11.10.2022 18:48
  pridal Kanich

  V prvom rade je treba sa zamerať na nový rozvod vodovodnej siete. Dochádza k obrovským únikom pitnej vody, na ktorú sa skladáme všetci občania Bukovej.

  • Posted 12.10.2022 15:15
   pridal Miloš Herceg

   Pán Kanich je pravda, že na vodovodnej sieti prichádza k unikom vody lebo rozvody sú zastarane ale celú vodovodnú sieť vlastní, prevádzkuje a monitoruje BVS a.s. a pri väčších únikoch okamžite zaznamenajú poruchu.
   Obec Buková čo sa týka opráv a rekonštrukcie vodovodu pravidelne komunikuje s BVS a.s. a zatiaľ sa nám podarilo vybaviť aspoň nový zdroj pitnej vody ktorý financovala BVS a.s. z vlastných zdrojov a bude od budúceho roka napojený na vodovodnú sieť čím by aj v letnom období mali mať všetci obyvatelia zabezpečenú pitnú vodu . Čo sa týka ceny za vodu tá je stanovená regulačným úradom a BVS a.s. má cenu za vodu v celom kraji rovnakú a všetky straty, opravy a navážanie vody do vodojemu ide na vrub BVS a.s.

Pridať komentár