Volunteering may have positive benefits for the volunteer as well as for the person or community served. It is also intended to make contacts for employment. Many volunteers are specifically trained in the areas they work in, such as medicine or education.

V každodennom živote sa môžeme vo svojom bydlisku stretnúť s bezpečnosťou, ktorá sa prejavuje v ochrane svojho majetku, bezpečnosťou dopravy, parkovania, ekológiou, či inými výzvami, ktoré v novodobej histórii priniesla…

Zmeny v oblasti odpadov na dobrovoľnej, ale aj povinnej úrovni pre obce sa dynamicky menia. Odpady sú neuveriteľne komplikovaná agenda každej obce. Či sa jedná o odpad stavebný, separovaný, komunálny, alebo…

Dostatočné športové a kultúrne vyžitie je vec, v ktorej sa mesto a dedina líšia. Nechcem zrovnávať ale život v oblasti kultúry a športu si určujú v dedinách obyvatelia, nadšenci a tu je potrebná predovšetkým silná podpora vedenia obce…

Na Slovensku je pomerne štedrá ponuka zo strany štátu, jednak rezortu dopravy, jednak aj štátneho fondu rozvoja bývanie vo vzťahu k výstavbe nájomných bytov, ktorú by bolo “hriechom” nevyužiť v nachádzajúcom volebnom období…

Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja každej obce, i obce Buková, Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu podnikateľských subjektov a ich prosperitu, ale tiež je dôležitá pre občanov…